• İletişim

  MERKEZ MÜDÜRÜ
  Yrd. Doç. Dr. Hasan DAĞLAR (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi)
  Dahili Telefon: 7784
  E-posta: hdaglar@karatekin.edu.tr

  MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI

  Uzman Handan ALGUR DEMİREL (Meslek Yüksekokulu)
  Dahili Telefon: 6051
  E-posta: handanalgur@karatekin.edu.tr 

  MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
  Yrd. Doç. Dr. Zehra GÜLTEN ALTIN - (Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi)