• Hakkımızda

    Çankırı`da Kamu- Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri internet sitesinin oluşturulması fikri, 08 Ekim 2013 tarihinde Çankırı Valiliği Birlik salonunda gerçekleştirilen "Çankırı`da Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı" Sonuç raporunun tanıtım toplantısından sonra kararlaştırılmıştır. 

    Daha sonra gelişen süreçte Bilim-Sanayi Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülke genelinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini kurmak ve etkin şekilde işler hale getirmek için  Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği  Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu 30 Ekim 2014 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Arslan Başkanlığında ilk toplantısını yapmış ve çalışma ilkeleri belirlenerek çalışmalar başlatılmıştır.

    Amaç, Çankırı`da, Kamu- Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında oluşturulan çalışma grubu  üyelerinin birbirleri ile irtibatlarının sürdürülmesi, Üniversite öğretim elemanları tarafından veya diğer paydaşlar ile   işbirliği içinde  gerçekleştirilen TÜBİTAK, Avrupa Birliği, IPA ve Bakanlık düzeyindeki projelerden Çankırı`daki ilgili tüm kurum ve kuruluşların haberdar olması ve proje sonuçlarından istifade etmeleri için "Kamu- Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri" internet sitesi oluşturulmuştur. İnternet sitesindeki bilgiler  en geç 3 aylık süre içinde   yenilenecektir.
    İnternet sitesine katkı sağlamak isteyenler ve önerisi olan kamu veya özel kurum ve kuruluşların yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve şahıslar bizimle irtibata geçerek görüşlerini iletebilirler. İnternet sitemizin hem Çankırı`mıza hem de Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.