CNÜ-KUSİM – Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hakkında

    HABERLER

» Sanayicilere ve Öğretim Elemanlarına AR-GE Reform Paketi Tanıtıldı (Toplantı Sunuları)

» KÜSİ Ekibinin Şabanözü Ziyareti, 04 Mart 2016

» KOSGEB İşbirliği - Güç Birliği Destek Programı Proje Değerlendirme Toplantısı, 23 Şubat 2016, Çankırı

» KUSİ Koordinasyon Toplantısı 5-6 Şubat, 2016 Ankara

» KOSGEB - Çankırı Karatekin Üniversitesi Girişimcilik Sertifika Dağıtım Töreni, 02 Aralık 2015

» KOSGEB Girişimcilik Destekleri Tanıtım Toplantısı, 09 Haziran 2015 Çankırı

» KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) ŞABANÖZÜ TOPLANTISI, 24 MART 2015

» KÜSİ Malatya Toplantısı, 06 Mart 2015

» KUZKA 2015 proje çağrısı yayımlandı.

» BURAN Makina A.Ş. ile işbirliği Konuları Görüşüldü

» Kamu Üniversite Sanayi Işbirliği Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı, 26 Şubat 2015

» KÜSİ Kastamonu Toplantısı, 19 Şubat 2015

» KÜSİ Kapsamında Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Ziyareti

» BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜNYESİNDE KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBUNUN İLK TOPLANTISI 30 EKİM 2014 TARİHİNDE BAKANLIK BİNASINDA YAPILDI.

» Amerikalı Profesörden “Üniversite-Sanayi İş Birliği” Konferansı (ÇANKIRI)

» Amerikalı Profesörden “Üniversite-Sanayi İş Birliği” Konferansı (KASTAMONU)

» Amerikalı Profesörden “Üniversite-Sanayi İş Birliği” Konferansı (SİNOP)

» Kümelenme Destek Programının Tanıtımı

» Şabanözü Organize  Sanayi Bölgesindeki Oratar Firması Ziyareti, 27 Eylül, 2013

Çankırı'da Kamu- Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri internet sitesinin oluşturulması fikri, 08 Ekim 2013 tarihinde Çankırı Valiliği Birlik salonunda gerçekleştirilen "Çankırı'da Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı" Sonuç raporunun tanıtım toplantısından sonra kararlaştırılmıştır.

Daha sonra gelişen süreçte Bilim-Sanayi Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülke genelinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini kurmak ve etkin şekilde işler hale getirmek için  Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği  Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu 30 Ekim 2014 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Arslan Başkanlığında ilk toplantısını yapmış ve çalışma ilkeleri belirlenerek çalışmalar başlatılmıştır.

Amaç, Çankırı'da, Kamu- Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında oluşturulan çalışma grubu  üyelerinin birbirleri ile irtibatlarının sürdürülmesi, Üniversite öğretim elemanları tarafından veya diğer paydaşlar ile   işbirliği içinde  gerçekleştirilen TÜBİTAK, Avrupa Birliği, IPA ve Bakanlık düzeyindeki projelerden Çankırı'daki ilgili tüm kurum ve kuruluşların haberdar olması ve proje sonuçlarından istifade etmeleri için "Kamu- Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri" internet sitesi oluşturulmuştur. İnternet sitesindeki bilgiler  en geç 3 aylık süre içinde   yenilenecektir.
İnternet sitesine katkı sağlamak isteyenler ve önerisi olan kamu veya özel kurum ve kuruluşların yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve şahıslar bizimle irtibata geçerek görüşlerini iletebilirler. İnternet sitemizin hem Çankırı'mıza hem de Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Sağlık ve huzur dileklerimle

04 Kasım 2014
Prof. Dr. Rıza Gürbüz 
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve MYO Müdürü